BZH Černá Hora

05.10.2014 08:51

4. 10. 2014 jsme se s Kájou zúčastnily našich prvních barvářských zkoušek honičů. Moc velké šance na úspěch jsem nám nedávala, ale i tak jsme to jely zkusit. Zkoušek se zúčastnilo 18 psů a k mému velkému překvapení zde byl pouze jeden Basset Hound (zkoušky byly pořádané ve spolupráci s Basset klubem ČR). Pro los jsme si šly jako poslední a zbylo na nás číslo 15. Byli jsme rozděleni do třech skupin s tím, že první dvě skupiny šly na stopu a třetí šla na vodění a odložení. Říkala jsem si, že je to konec, protože jsem spoléhala na to, že Kája půjde na odložení a vodění po stopě, takže bude unavaná a bude větší pravděpodobnost, že mi z odložení neodejde. No ale nedalo se nic dělat. Nakonec jsme z obou disciplín dostaly 4. Tím ze mě spadl velký kus trémy, ale věděla jsem, že jsou před námi ještě dvě disciplíny a z nich jedna, která je pro nás opravdu kritická - chování u střelené zvěře. Následovalo dlouhé čekání a potom jsme vyrazili na místo, kde se konal dosled a chování u kusu. Na stopě si Kája vedla moc dobře, i když kousek od stopní dráhy ležela nějaká kůže ze srnčího, šlo se kolem obory s daňky a neustále bylo ze sousedství slyšet štěkání psů a kejhání hus. Došli jsme až na místo, kde jsem Káju vypustila na disciplínu chování u střelené zvěře. Bylo to ve svahu a hodně dlouho jsem neviděla Káju ani prase. Netrvalo ale dlouho a Kája kus našla a tím pro ni taky veškerá práce zkončila. Obvykle mě na povel ke kusu dovedla, ale tentokrát se jí prostě nechtělo. Měla jsem obavy, že tím jsme opravdu skončily. Nakonec jsme dostaly 4 za dosled a 2 za chování u střelené zvěře, navíc 4 za poslušnost. Celkově jsme tedy získali II. cenu. Během čekání na vyhlášení výsledků, pořadatelé připravili tombolu. Nic jsme nevyhráli, ale hodně jsme se nasmáli. Potom následovalo závěrečné vyhlášení. K mému překvapení celé zkoušky vyhrál "kolega" basset. Jeden pes odstoupil, bylo uděleno osm I. cena a devět II. cen. My jsme skončili druhé v II. ceně. Byla jsem nesmírně šťastná. Vím, že někdo může říct, že II. cena není nic moc k radování, ale když vezmu v úvahu, že jsme se nikdy žádných zkoušek nezúčastnily a vše jsme se učily tak nějak pokusem - omylem, beru to jako velký úspěch. Každopádně velký dík patří všem organizátorům i rozhodčím, kteří byli prostě skvělí.